Περιήγηση: Σύνταγμα

ΣτΕ Β΄ 7μ. 200/2024Πρόεδρος: Μιχ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Β. Μόσχου, Σύμβουλος της Επικρατείας Επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το ν. 4172/2013 στην καταβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή…

Οι διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού του ΤΑΠΕ, που αποτελούν έρεισμα για την επιβολή πρόσθετων, πέραν των αναλογούντων βάσει των μισθολογικών στοιχείων, εργοδοτικών εισφορών, δεν…

Με κατεπείγον έγγραφό της η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει: Προς τους και Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των…

Συμφωνία για το Brexit – Συνέπειες της εν λόγω συμφωνίας ως προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης και των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιδιότητα…

Η ένταξη του προσωπικού των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από 1.1.2013 στο ενιαίο μισθολόγιο και η εξ αυτής μείωση των αποδοχών του, δεν αντίκειται στην…

Η μέριμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρέωσης, είτε αυτή αφορά σε οφειλές προς ιδιώτες, είτε προς το Δημόσιο, επιτάσσεται τόσο από λόγους δημοσίου συμφέροντος,…

Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης – Πειθαρχική διαδικασία κατά δικαστών – Δικαστική Επιθεώρηση – Προϊστάμενος επιθεωρητής που έχει εξουσίες θέσπισης ρυθμίσεων, επιλογής, αξιολόγησης, διορισμού και πειθαρχικής έρευνας Επιμέλεια: Γεώργιος…

Απόφαση 77/2023, 6ο Τριμελές Πρόεδρος: Χρυσάνθη – Ελένη Σινοπούλου, Πρόεδρος Δ.Δ. Εισηγήτρια: Αργυρώ Σταυρουλάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Το δικαίωμα της προηγουμένης ακρόασης, με την έννοια που κατοχυρώνεται…

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: Δεν είναι όμως κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών περίοδο ΣτΕ Ολομ. 2377/2022 Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής:…