Περιήγηση: συνταγμα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 12ο- ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 5088/2022 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, με δικαστή την Παρθενόπη Κατσαρόλη, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα…

ΣτΕ 464/2023 Ολομ. Πρόεδρος: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος Δεν αντίκειται στo άρθρo 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος η συμπερίληψη των…

ΣτΕ Ολ. 2562-2563/2022 ΣτΕ Ολ 2562-2563/2022Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Β. Πλαπούτα, Σύμβουλος Επικρατείας Η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανων. εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν.…

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2332/2022 Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας Με την 2332/2022 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του Γ’ Τμήματος, κρίθηκε α)…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 24ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α775/2022 Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2021, με δικαστή τον Θεόδωρο Δημητρούλια, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη…

Στην Κύπρο ψηφίστηκε νόμος που τροποποιεί το Σύνταγμα προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο και στο Ναυτοδικείο. Συγκεκριμένα στο άρθρο…

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10/05/2022 ΣτΕ Α’ 1010/2022 Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Χαρ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρος ΣτΕ Συνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 σχετικά…

Οι σύμβουλοι έκριναν με την απόφαση τους ότι η επίμαχη ρύθμιση προσκρούει σε σειρά διατάξεων του Συντάγματος Μαρία Ζαχαροπούλου «Σφραγίδα» αντισυνταγματικότητας έβαλε η Ολομέλεια του Συμβουλίου…