Περιήγηση: Συνήγορος του Καταναλωτή

Πρόταση με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση των εκκρεμών διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών με αντικείμενο τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό καταθέτει ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα…