Περιήγηση: Συμβολαιογραφικά

Η ερμηνεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών: Δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου…

Τροποποιήσεις στους ΚΠολΔ, ΚΔΔ, Κώδικα Δικηγόρων Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις…

Οι αγοραστές και οι πωλητές ακινήτων καθώς και οι συμβολαιογράφοι, μπορείτε ηλεκτρονικά να ολοκληρώσετε την διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου σε περίπτωση αγοραπωλησίας. Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1015/2024 σχετικά με την αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και…

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 109 ΕΞ 2024 σχετικά με την Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023…

Εγκύκλιο αναφορικά με την κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. καθώς και τη μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον…

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 1 – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων – Μεταβίβαση…

Μαρία Λιλιοπούλου Η ψηφιοποίηση της διαδικασία δωρεάς ακινήτων, των γονικών παροχών και της κληρονομιάς ακινήτων, αλλά και τα ψηφιακά συμβόλαια αποτελούν το επόμενο στοίχημα του ηλεκτρονικού…

“Στην ολομέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2023, διαπιστώθηκε η ομόφωνη απόρριψη από τον Συμβολαιογραφικό κόσμο της εκ μέρους του…

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  Για την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας μπορείτε πλέον, μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καθημερινά και σε 24ωρη βάση,…