Περιήγηση: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-216/22 | Bundesrepublik Deutschland (Παραδεκτό μεταγενέστερης αίτησης) Απόφαση του Δικαστηρίου που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες χαρακτηρισμού του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα…

ΑΠΟΦΑΣΗ T.K. κατά Ελλάδας της 18.01.2024 (αριθ. προσφ. 16112/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, κατά την άφιξή του σε καταυλισμό στη Σάμο, καταχωρήθηκε ως ενήλικας. Ο…

Στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι επρόκειτο για συμβολική διαμαρτυρία, με την οποία ήθελαν να εκφράσουν την αντίδρασή τους επειδή δεν υπήρχε η απαραίτητη υποδομή για την φοίτηση των…

Με απόφασή του σχετικά με την ανάκληση και άρνηση χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε τις προϋποθέσεις λήψης ενός τέτοιου μέτρου εις βάρος υπηκόου…

ΑΠΟΦΑΣΗ B.F. κ.α. κατά Ελβετίας της 04/07/2023 (αριθ.πρoσφ. 13258/18, 15500/18, 57303/18 και 9078/20) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες, υπήκοοι Ερυθραίας και Κίνας, εισήλθαν στην Ελβετία σε…

Μετέφεραν από τα παράλια της Σμύρνης στην Ελλάδα 377 μετανάστες κλεισμένους σε αμπάρια αποθήκευσης πετρελαίου Βαριές ποινές σε πέντε αλλοδαπούς κατηγορούμενους για διακίνηση μεταναστών επέβαλε το…

Θα επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται το αργότερο έξι μήνες από την υποβολή αίτησης ασύλου, αντί του διαστήματος εννέα μηνών που προβλέπεται σήμερα Πρόσβαση σε…