Περιήγηση: Πολιτική Δικονομία

Πολιτική δικονομία. Είναι απαράδεκτη στην κατ’ έφεση δίκη κάθε μεταβολή του αιτήματος της αγωγής, όπως η επέκτασή του, και το απαράδεκτο αυτό λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. Διατροφή…

Η ερμηνεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών: Δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου…

Συναινετική εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης βάσει διάταξης δικηγόρου – Τρόπος ορισμού και αντικατάστασης δικηγόρου κατά σειράν βάσει καταλόγου – Κατάργηση της έγγραφης διαδικασίας του άρ.…

Εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου με πράξη δικηγόρου – Δείτε τις αλλαγές σε ΚΠολΔ και ΑΚ Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «ενίσχυση…

Τροποποιήσεις στους ΚΠολΔ, ΚΔΔ, Κώδικα Δικηγόρων Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις…

Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Τι προβλέπεται για τα κληρονομητήρια Στο Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία,…

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης – Διατάξεις για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και τη νομική βοήθεια Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών, και τη Γραμματέα, Κ.Σ. Συνεδρίασε δημόσια…

Οι ένορκες βεβαιώσεις αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό μέσο σε σχέση με τους μάρτυρες και τα έγγραφα και επομένως πρέπει να μνημονεύονται ειδικά στην απόφαση ότι…