Περιήγηση: Ποινική Δικονομία

Το επικυρωμένο κατά το νόμο αντίγραφο του αποσταλέντος ηλεκτρονικού μηνύματος αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η περιλαμβανόμενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από τον εκδότη αποστολέα του Απόσπασμα…

Με το άρθρο 8 του ν. 4985/2022 “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις” (Α’ 203) θεσπίστηκε εθνικό ένδικο βοήθημα…

Ποια είναι τα νέα πρόστιμα για λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο – Τι αλλάζει στην έγκληση παθόντος Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με τα πρόστιμα για…

ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2022 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ποινική) – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αρμοδιότητα του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές…

ΑΡΙΘΜΟΣ 777/2021 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. – Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας στις ποινικές υποθέσεις (στο εξής:ΕΕΕ) διέπεται από τον Νόμο 4489/2017, δια του…

Η ψηφιακή επίδοση θα αφορά ποινικές υποθέσεις αλλά θα επεκταθεί και σε διοικητικές και αστικές υποθέσεις- Πέρα από τη θυρίδα η επίδοση θα φτάνει και στα…

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (2/2022) αναφορικά με τον πρότερο σύννομο βίο (υπόθεση Κορκονέα). Με την απόφαση αναιρέθηκε η α πόφαση του Μικτού Ορκωτού…

Γενικές οδηγίες προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ – Με αφορμή την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Λοΐζου κατά Ελλάδας…