Περιήγηση: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δεν ασκεί έννομη επιρροή η αποποίηση ή αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής εκ μέρους των τέκνων Με την υπ’ αριθμ. 78/2017 γνωμοδότησή του…

Κοινόχρηστοι χώροι που δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή “άλση”, “κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή “αστικό πράσινο”, αλλά έχουν “εν τοις πράγμασι” τέτοιο χαρακτήρα Με την υπ’ αριθμ.…

Κατηγορία: Ανώνυμες εταιρίες – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδότησης 63/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Α )…

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Με την υπ’ αριθμ. 39/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με…

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος, εάν από το εκτιθέμενο στο έγγραφο της Γεν.Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπ.Οικονομικών και το προκύπτον από τα…

Αρμόδια υπηρεσία για τον καταλογισμό εις βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και συνευθυνόμενων ιδιωτών (ΝΣΚ) Με την υπ’ αριθμ. 40/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του…

Με την υπ’ αριθμ. 14/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στο ερώτημα των οργάνων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με τη δυνατότητα…

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στο ερώτημα αν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα διοικούμενο επικυρωμένο αντίγραφο του σχεδίου απόφασης του…

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για το μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Με την υπ’ αριθμ. 21/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ) απάντησε σε…