Περιήγηση: Ληξιαρχεία

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δόθηκε το όνομα του παιδιού -για το οποίο διαφωνούσαν οι γονείς του-, και καταχωρίστηκε ορθά στην ληξιαρχική πράξη γέννησης. Διαγράφηκε, όμως, κατόπιν…

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η απόφαση της υπουργού Εσωτερικών, Ν. Κεραμέσεως που αφορά την τροποποίηση περιεχομένου εκδιδόμενων πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια. Ειδικότερα βάσεις της απόφασης: Α. Τα ονοματεπωνυμικά…

Τα πιστοποιητικά που υπάρχουν σήμερα και εκδίδονται είναι εκατοντάδες και προέρχονται από πληθώρα φορέων της δημόσιας διοίκησης Την κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών από τον πολίτη…

ΑΠΟΦΑΣΗ G.Τ.Β. κατά Ισπανίας της 16.11.2023 (αρ. προσφ. 3041/19) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη υπόθεση του ΕΔΔΑ στην οποία εξέτασε δικαίωμα σε…

Δεκτή η δυνατότητα διόρθωσης – με τελεσίδικη απόφαση Ειρηνοδικείου – της ληξιαρχικής πράξης ως προς το κύριο όνομα, είτε α) αν η συγκεκριμένη καταχώρηση οφείλεται σε…

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που αφορά σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια και προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών…

Δικαιολογητικά:• Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου (Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου). Σε περίπτωση που ο γάμος έχει ιερολογηθεί απαιτείται και η προσκόμιση της πνευματικής…

1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Δικαιολογητικά : – επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ,– έκθεση επίδοσης,– πιστοποιητικό της Γραμματείας…

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο όσα διαζύγια αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα…