Περιήγηση: κληρονομικό

Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξης επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2014. Καταλογισμός κληρονόμου αποβιώσαντος ασκούντος εν ζωή ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών…

Έρχονται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς Τέλος στις επισκέψεις στην Εφορία για όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματικά ποσά και αυτοκίνητα σχεδιάζει να…

Άρειος Πάγος αρ. απόφασης: 195/2017 (πολ.) Για το κύρος της ιδιόγραφης διαθήκης απαιτείται εκτός από την ιδιόχειρη σύνταξή της, ο διαθέτης να μπορεί να διαβάσει και…