Περιήγηση: ΙΚΑ

Ξαφνικές αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης με 35ετία από πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου) ανακαλύπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνεις αιτήσεις αλλά απορρίπτονται…

Απώλεια βιβλιαρίου ασφαλισμένης στο ΙΚΑ- Μη αναγνώριση χρόνου ασφάλισης που προέκυπτε από το απολεσθέν βιβλιάριο και για τον οποίο είχαν καταβληθεί οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και…

Σύμφωνα με την 146/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: 1) Οι αξιώσεις του Ι.Κ.Α./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (στη θέση του οποίου υπεισήλθε από 1-1-2017 ο Ε.Φ.Κ.Α.) οι οποίες…