Περιήγηση: Εταιρίες

Ανακοπή ΚΕΔΕ, αοριστία ταμειακής βεβαίωσης : μη ύπαρξη βλάβης όταν η ανακόπτουσα είναι σε γνώση των βασικών στοιχείων της οφειλής της από κεφάλαιο και τόκους. …..…

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μία νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης, που διεκπεραιώνονται από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας «Τα…

Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που τέθηκε σε διαβούλευση, και όπως αναφέρει η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, «με την αξιολογούμενη…

ΠερίληψηΣύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 εδ. α’ του ν. 3198/1955, “μισθωτοί συνδεόμενοι διά σχέσεως εργασίας αορίστου διαρκείας, συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσίαν παρά τω αυτώ εργοδότη, υπό την έννοιαν…

Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αγωγή του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλέτη από διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό της ήδη υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας. Εκδίκαση αυτής κατά τη…

Αριθμός 807/2022ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Μαρία Ανδρικοπούλου – Εισηγήτρια, Κυριάκο…

Η διαλειτουργικότητα δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε…

Η καθ΄ής η αίτηση εταιρία αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, εφόσον είχε διατάξει την κλήτευση ο δικαστής κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης, η δε άσκηση…