Περιήγηση: Εμπορικά θέματα

Αριθμός απόφασης 4917/2023 ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 2023, με δικαστή τον Στέργιο Κοφίνη, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Πολυξένη…

– Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 “περί αθεμίτου ανταγωνισμού”, απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό…

Δικαστήριο ΕΕ: Στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 5 ετών για απομίμηση/παραποίηση εμπορικού σήματος μπορεί να αποδειχθεί δυσανάλογη Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 19.10.2023 απόφασή…

Η διαλειτουργικότητα δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε…

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από την Δικαστή Μαρία Κωστακοπούλου, Δικαστική Πάρεδρο, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και…

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-34/22 | Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses κ.λπ. κατά Επιτροπής Αιτήσεις…

Η διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των επιχειρήσεων, προϋποθέτει την απόδοση στο domain name μιας οιονεί λειτουργίας διακριτικού τίτλου και σήματος Το ζήτημα της ταύτισης ή η…

Δικαστήριο ΕΕ: Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση πληρωμής εάν υπαναχωρήσει από σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφθείσα εκτός καταστήματος, η οποία έχει ήδη εκτελεστεί Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος …

Το παρακάτω κείμενο διατάξεων αποτελεί το αρχικό κείμενο των διατάξεων, όπως ήταν δημοσιευμένες στο Φ.Ε.Κ., οι οποίες έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερες διατάξεις. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.…