Περιήγηση: Διοικητικό δίκαιο

Χιλιάδες φορολογούμενοι κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή ή για απλές φορολογικές παραβάσεις συμβιβάζονται, πληρώνουν μειωμένα πρόστιμα κατά 40% και κλείνουν τις υποθέσεις τους Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία…

Διαφορά Ακυρωτική Προεδρεύουσα: Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.Εισηγήτρια: Σουζάνα – Βασιλική Αλεξοπούλου, Εφέτης Δ.Δ.      Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του Διευθυντή Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού…

Πληρωμή σε 24 δόσεις για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια Ανοιχτή είναι η πόρτα της εξώδικης επίλυσης των φορολογικών διαφορών για τους φορολογούμενους που έχουν φορο-υποθέσεις οι…

Εύλογος χρόνος διάρκειας της δίκης. Καταβολή δίκαιης αποζημίωσης. Επίδραση στην κρίση περί παραβιάσεως του ευλόγου χρόνου διάρκειας της δίκης των αναβολών της υποθέσεως που χορηγήθηκαν λόγω…

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α 1921/2023 (Τμήμα Ε’)Προεδρεύουσα: Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.Εισηγήτρια: Σουζάνα – Βασιλική Αλεξοπούλου, Εφέτης Δ.Δ. Αίτηση ακύρωσης κατά: α) της απόφασης…

Αναφορικά με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και προκειμένου να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλες τις…

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το πλαφόν στις οφειλές των ασφαλισμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για συνταξιούχο που χρωστούσε 86.000 ευρώ και που προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο…

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α 2118/2023 (Τμήμα Η’)Πρόεδρος: Δήμητρα Αλεβιζοπούλου, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.Εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζοπούλου, Εφέτης Δ.Δ. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής…

ΑΠΟΦΑΣΗ Kokalari κατά Αλβανίας της 30.01.2024 (αρ. προσφ. 22493/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τη δεκαετία του 1940 αρκετά οικόπεδα στο Fier κατασχέθηκαν από την οικογένεια Pesh. Οι…

ΔΠΚΑΛ Α302/2023 (Μονομελές) Με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 θεσπίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, στην αρμοδιότητα δε αυτών ανήκουν,…