Περιήγηση: Δικαστές – Δικαστήρια

ΑΠΟΦΑΣΗ Danileţ κατά Ρουμανίας της 20.02.2024 (αριθ. προσφ. 16915/21) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε σε δικαστή από την Εθνική Δικαστική και Νομική Επιτροπή Δικαστικών…

Η υπόθεση εισήχθη στις 24.10.2017 , δικάστηκε την 1η Οκτωβρίου 2018 και 4 χρόνια μετά (Δεκέμβριος του 2022) εκδόθηκε απόφαση επαναζήτησης της υπόθεσης. Επαναζητήθηκε 20 Μαρτίου…

ΑΠΟΦΑΣΗ Škoberne κατά Σλοβενίας της 15.02.2024 (αριθ. προσφ. 19920/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίκη κατά πρώην δικαστή και καταδίκη του το 2013 για δωροληψία. Η καταδίκη του είχε…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ugulava κατά Γεωργίας (αριθ. 2) της 01.02.2024 (αρ. προσφ. 22431/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τον Δεκέμβριο του 2013 ο προσφεύγων, πολιτικό πρόσωπο, που εκείνη την χρονική…

ΑΠΟΦΑΣΗ Syndicat National des Journalistes κ.α. κατά Γαλλίας της 14.12.2023 (αρ. προσφ. 41236/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έλλειψη αμεροληψίας τριών δικαστών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, οι οποίοι συμμετείχαν στην εξέταση της…

ΑΠ 1124/2023. Λόγοι αποκλεισμού δικαστικού προσώπου (αρ. 14 ΚΠΔ). Αποκλείεται από την εκδίκαση της υπόθεσης και ο δικαστής, που έχει επιληφθεί ενδίκου μέσου κατά του παραπεμπτικού…

Η τροποποίηση που προβλέπεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει επί της ουσίας τη δυνατότητα η δευτεροβάθμια δίκη να διενεργείται χωρίς μάρτυρες, με μόνο ανάγνωση ένορκων καταθέσεων…

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, προκαλεί ήδη αντιδράσεις μεταξύ των νομικών της χώρας καθώς θεωρείται ότι – σε κάποιες περιπτώσεις- αφαιρεί τη δυνατότητα…

ΣτΕ Γ´ Τμ. (5μ) 1892 και 1893/2023Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Α. Χρυσικόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Το άρθρο 6 ΕΣΔΑ εφαρμόζεται στις πειθαρχικές διαφορές των δικαστικών λειτουργών.…

ΑΠΟΦΑΣΗ Pająk κ.α. κατά Πολωνίας της 24.10.2023 (αριθ. προσφ. 25226/18, 25805/18, 8378/19 and 43949/19). βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες, γυναίκες δικαστίνες, διαμαρτυρήθηκαν για νομοθετικές τροποποιήσεις που μείωσαν το όριο ηλικίας…