Περιήγηση: Διακριτικά γνωρίσματα-Σήματα

– Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 “περί αθεμίτου ανταγωνισμού”, απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό…

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-34/22 | Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses κ.λπ. κατά Επιτροπής Αιτήσεις…

Η διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των επιχειρήσεων, προϋποθέτει την απόδοση στο domain name μιας οιονεί λειτουργίας διακριτικού τίτλου και σήματος Το ζήτημα της ταύτισης ή η…

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 909/2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Παρασκευή Ψυχογυιού, Πρόεδρο Εφετών, Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, Δημήτριο Μάκο – Εισηγητή, Εφέτες και από τη Γραμματέα Μαρία Αναγνωστοπούλου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ…

Τι είναι εμπορικό σήμα Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.Μπορούν να…

Κοινοτικό Σήμα – Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994 – Οριοθέτηση των νομικών εννοιών “χρήση…

Με τις διατάξεις των άρθρων 53-55 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και της υπ.’ αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και…

Επειδή δεν εμπόδισε τη χρήση της ονομασίας «φέτα» για τυριά που εξάγονται προς τρίτες χώρες Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι…