Περιήγηση: Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Στόχος η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η προσαρμογή του συστήματος στο διαδίκτυο Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την επιβολή…

Αλλαγές σε διαμεσολάβηση, Πολιτική Δικονομία, πλειστηριασμούς, βιομηχανική ιδιοκτησία, δίκαιο καταναλωτή και άλλα Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών…

Εισάγεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (patent attorney) στην Ελλάδα – Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο οι αιτήσεις στον Ο.Β.Ι. από 2 Μαΐου Τροποποιήσεις στη…

Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων επί πνευματικών δημιουργημάτων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: αφενός στη βιομηχανική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει τις εφευρέσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), τα…

Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων επί πνευματικών δημιουργημάτων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: αφενός στη βιομηχανική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει τις εφευρέσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), τα…

To Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μετά από μελέτη των δικογραφιών και των όλων καταγγελιών μεταξύ Samsung Electronics και Apple, παίρνει την μεγάλη απόφαση και δίνει την…