Περιήγηση: Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε αίτηση με εφευρέτη σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν μπορεί να ονομαστεί ως ο εφευρέτης…

Εξορθολογίζει τις φοροαπαλλαγές στα επιχειρηματικά κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο…

Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, του μητρώου και του αρχείου σημάτων Ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των…

Δικαστήριο ΕΕ: « Επικυρώνονται τα πρόστιμα ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο σύμπραξης προκειμένου να καθυστερήσει η εμπορία του γενόσημου του…

ΑΠΟΦΑΣΗ Tokel κατά Τουρκίας της 09.02.2021 (αριθ. προσφ. 23662/08) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην περιουσία και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μεγάλη εταιρεία με 25 υποκαταστήματα χρησιμοποίησε την εφεύρεση του…

Ευάγγελος Θ. Γιαννακόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc., M.Econ., Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογικών Εφευρέσεων, Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων ΟΒΙ O OBI Ν.Π.Ι.Δ. ιδρύθηκε το 1987 με τον ιδρυτικό του…

Μελέτη από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε συνεργασία με τη EUROPOL Μία ενδιαφέρουσα μελέτη αναφορικά με τα εγκλήματα Διανοητικής Ιδιοκτήσίας και τη…

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο ζητημάτων σχετικά με την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το έγγραφο εκδόθηκε στο πλαίσιο…