Περιήγηση: Άρειος Πάγος

Ζητά να επανεξεταστεί το θέμα και η κοινωνική εργασία που επιβλήθηκε στα παιδιά Την άρση ή την μετατροπή του αναμορφωτικού μέτρου παροχής κοινωνικής εργασίας που επιβλήθηκε…

Σύμφωνα με τον οργανισμό του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις  που οι αποφάσεις των Τμημάτων του λαμβάνονται με διαφορά μιας ψήφου, αναγκαστικά παραπέμπονται στην Ολομέλεια Η Ολομέλεια…

Απόφαση 3 / 2017    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 3/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της πλήρους Ολομέλειας: Βασιλική Θάνου -…

Περίληψη Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 648 ΑΚ, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να πληρώσει στον εργαζόμενο τις συμφωνημένες αποδοχές του, μετά την παροχή της…

Περίληψη Κατά τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, του επιδόματος αδείας και των αποδοχών αδείας πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι πρόσθετες αμοιβές, τις…

Δικαίωμα του εργαζομένου να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό…

Ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου εξετάστηκε την Τετάρτη η διαφωνία του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά της υπ’ αρίθμ. 2/2017…

Με την υπ’ αρίθμ. 153/2017 απόφαση «βόμβα» του Αρείου Πάγου, η οποία παράγει δεδικασμένο, αναλύοντας και ερμηνεύοντας το στοιχείο του δόλου στο Ν. 3869/2010 (νόμο περί…