Περιήγηση: Υπάλληλοι

Σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση, δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα αναδρομικός διορισμός υπαλλήλου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει, ύστερα και από, την μετά την…

Γιώργος Παλαιτσάκης Τις μεγαλύτερες αυξήσεις αποδοχών σε ποσοστά και σε ποσά από όλα τα στελέχη του Δημοσίου θα λάβουν οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς των υπουργείων…

ΠερίληψηΣύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 εδ. α’ του ν. 3198/1955, “μισθωτοί συνδεόμενοι διά σχέσεως εργασίας αορίστου διαρκείας, συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσίαν παρά τω αυτώ εργοδότη, υπό την έννοιαν…

Κώστας Κατίκος Σύνταξη με όρια ηλικίας ακόμη και από 57,8 ετών μπορούν να πάρουν οι παλαιοί, προ του 1993, ασφαλισμένοι στο Δημόσιο. Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν…