Περιήγηση: Τόκοι

Δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων, καθώς δε γίνεται μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου Ακυρωτέα λόγω αοριστίας κρίθηκε διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι…

Σημαντική ελάφρυνση έφερε δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Για την προστασία της κύριας κατοικίας υπάχθηκε στο νόμο Κατσέλη και με τη σημαντική δικαστική απόφαση- ανάσα για…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΔΠ 127/2023 Η Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Γ΄) Ελένη Παπαδάκη, Εφέτης Δ.Δ., Αφού έλαβε υπόψη την…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη Γραμματέα…

Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή (άρθρο 70 ΚΠολΔ) είναι η αντίστροφη της θετικής αναγνωριστικής αγωγής, υπό την έννοια ότι έχουν αντιγραφεί οι ρόλοι του ενάγοντος και του εναγομένου. Με…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΔΠ 632/2023 Η Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Σεβαστή Μελετλίδου, Εφέτης Δ.Δ.. Αφού έλαβε υπόψη την…

Περίληψη Νόμιμη η μετακύλιση της εισφοράς του ν. 128/1975 (α. 1 παρ. 3) στον δανειολήπτη και η προσαύξηση του επιτοκίου, καθώς και ο τοκισμός, κεφαλαιοποίηση και…

Απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη όντρα στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε…