Περιήγηση: Τρομοκρατία-Θέματα Ασφάλειας

  ΑΠΟΦΑΣH Johansen κατά Δανίας της 03.03.2022 (αρ. προσφ. 27801/19) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποστέρηση δανέζικης ιθαγένειας και μόνιμη απέλαση από τη χώρα. Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής…

ΑΠΟΦΑΣΗ Faysal Pamuk κατά Τουρκίας της 18.01.2022 (αρ. προσφ.430/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδεικτικά στοιχεία και δικονομικές εγγυήσεις για διασφάλιση δίκαιης δίκης. Ο προσφεύγων καταδικάστηκε σε ισόβια…

Αθανάσιος Κουκάκης Πολλές εκκρεμότητες έχει η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς οι αλλαγές προσώπων…

Νέος νόμος 4816/2021 – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της…

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση…

Αθανάσιος Κουκάκης Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με βασικό θέμα την προετοιμασία…