Περιήγηση: Τραπεζικά θέματα

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. “Δεν επισυνάφθηκε απόσπασμα του τηρούμενου στο ενεχυροφυλακείο καταλόγου για μεταβίβαση της απαίτησης” λέει. Μη απόδειξη…

Ο όρος περί χρέωσης δαπάνης, προκειμένου να εξεταστεί από την τράπεζα αίτημα δανειοδότησης, κρίνεται καταχρηστικός ως αδιαφανής , μετά από εξέταση σχετικής καταγγελίας στη Γενική Διεύθυνση…

Η έφεση του προσθέτως παρεμβαίνοντος δύναται να αφορά τόσο το κεφάλαιο της πρωτόδικης απόφασης που αφορά την πρόσθετη παρέμβαση όσο και τα κεφάλαια αυτής που αφορούν…

Δαμιανός Αθανασίου Mε την υπ’ αριθμ. 441/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου κουρεύτηκε κατά 150.000 ευρώ το στεγαστικό δάνειο μιας 56χρονης ημεδαπής χήρας και μητέρας ενός ενήλικου…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά της Alpha Bank A.E. για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πελάτη της, ο οποίος άσκησε δικαίωμα πρόσβασης στο καταγεγραμμένο υλικό από…

ΑΠΟΦΑΣΗ Narbutas κατά Λιθουανίας της 19.12.2023 (αριθ. προσφ. 14139/21) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων είναι ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατά την διάρκεια της πανδημίας και λόγω…