Περιήγηση: Συμβούλιο της Ευρώπης

Κρατική “λογοκρισία” στο διαδίκτυο – Τι προβλέπει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (προσέγγιση τριών βημάτων – three-steps approach) Ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε περιεχόμενο στο διαδίκτυο…

Ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου εκφράζει το Συμβούλιο της Ευρώπης με έκθεση της Επιτροπής για την…

Η εφαρμογή διακρίσεων στο σχολείο είναι «μία από τις χειρότερες μορφές διακρίσεων» στην Ευρώπη, καταγγέλλει το Συμβούλιο της Ευρώπης σε έκθεσή του, η οποία συνοδεύεται από…

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα θα κληθεί να εγκρίνει γενική προσέγγιση επί πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου που επιτρέπει την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ,…