Περιήγηση: Σήμα

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων – ΠΟΠ “Champagne” και χρήση της ονομασίας “Champanillo” σε καταστήματα μπαρ Tapas…

ΑΡΙΘΜΟΣ 199/2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρήση διακριτικού τίτλου. – Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού «απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικός…

Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, του μητρώου και του αρχείου σημάτων Ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των…

Απόφαση ΓΔΕΕ: «Δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI και του σημείου “Halloumi Vermion” το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα ελληνικής εταιρίας» Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος…

Δικαστήριο ΕΕ: Τέτοια αναπαραγωγή απαγορεύεται όταν μπορεί να δημιουργηθεί στον καταναλωτή η πεποίθηση ότι το προϊόν που περιέχει την αναπαραγωγή αυτή καλύπτεται από την καταχωρισμένη ονομασία…

Ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με την ετικέτα σε φιάλες κρασιού Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (​ΜΠρΑθ 5694/2020) απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε υπόθεση που αφορούσε…