Περιήγηση: Σήμα

Επειδή δεν απέτρεψε τη χρήση της ονομασίας «φέτα» από Δανούς παραγωγούς για τυρί που εξάγεται σε τρίτες χώρες Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τις δημοσιευθείσες στις 17-03-2022…

Αριθμός 1210/2016 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) – Προστασία σήματος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. – Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 121,…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 10-01-2022,…

Κρίθηκε πως υφίσταται κίνδυνος σχηματισμού εσφαλμένης εντύπωσης στον μέσο ενημερωμένο καταναλωτή πως τα προϊόντα της εναγομένης προέρχονται από την επιχείρηση της ενάγουσας Ο Άρειος Πάγος απέρριψε…

Απόφαση ΓΔΕΕ: «Απορρίπτεται η προσφυγή του ελληνικού συνεταιρισμού μαστιχοπαραγωγών δικαιούχου του σήματος κατά της αρνητικής απόφασης του EUIPO» Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 29-09-2021…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 154/21 Λουξεμβούργο, 9 Σεπτεμβρίου 2021 Απόφαση στην υπόθεση C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις…

Αφορούν παρακολούθηση κυρώσεων COVID-19, το ΓΕΜΗ και τα εμπορικά σήματα Δημήτρης Δελεβέγκος Διευρύνονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου που αποκτούν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή e-παράβολο. Προκειμένου να…

Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΠΠρΑθ 1025/2021) έκρινε ότι η χρήση μιας ένδειξης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν συνιστά κατ’ ανάγκη χρήση στις συναλλαγές, ούτε…

Γεν. Δικαστήριο ΕΕ: «Αρχείο που περιέχει ήχο που παράγεται με το άνοιγμα μεταλλικού κουτιού ποτών και ακολουθείται από σιγή και ήχο φυσαλίδων στερείται διακριτικού χαρακτήρα» Επιμέλεια: Γεώργιος…