Περιήγηση: Πτωχευτικό δίκαιο

Τριμ.Εφ.Θεσ. 3269/2015: Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννομη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του υπόχρεου εφόσον η κήρυξη της πτώχευσης έλαβε…

Την λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές γνωστής εργολαβικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο νησί και έχει αναλάβει σηµαντικά δηµόσια έργα, απεφάσισε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο…

Στις τράπεζες μπορούν να περάσουν πλέον τόσο η πρωτοβουλία όσο και η απόφαση για την εξυγίανση μιας επιχείρησης, που μπορεί να είναι από την αναδιάρθρωση των…

Δεύτερη ευκαιρία στους συνεργάσιμους μετόχους, έτσι ώστε εάν επιθυμούν, να δοκιμαστούν εκ νέου σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας, που επιτρέπει την απαλλαγή…