Περιήγηση: Πρόγραμμα συστημικής επίλυσης νομικών διαφορών “UNICS – Τακτοποιώ το χάος Οργανικά”

https://www.youtube.com/watch?v=wVNSbXqzUI4 Παρουσίαση του πρωτότυπου προγράμματός μας συστημικής επίλυσης νομικών διαφορών “UNICS – τακτοποιώ το χάος Οργανικά”, που αξιοποιεί αρχές, γνώσεις, στρατηγικές και τεχνικές της νομικής επιστήμης,…