Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά της Alpha Bank A.E. για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πελάτη της, ο οποίος άσκησε δικαίωμα πρόσβασης στο καταγεγραμμένο υλικό από…

Η δίκη ανεστάλη μετά από πληρωμή τουλάχιστον 5.000 δολαρίων σε χρήστες που συμμετείχαν στην ομαδική αγωγή, χωρίς όμως την αποδοχή διάπραξης αδικοπραξίας από την πλευρά της…

Σύμφωνο με το Σύνταγμα το ελάχιστο όριο της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης στο ποσό των 10.000 ευρώ που θέτει το άρ. 14 του ν. 3471/2006 Το Μονομελές…

Μια ενδιαφέρουσα κρίση της ουγγρικής αρχής προστασίας δεδομένων Δημήτρης Βέρρας Ο πελάτης εισέρχεται στο κατάστημα της τράπεζας, το οποίο επιτηρείται από πολλαπλές κάμερες που καταγράφουν όλους…

Αριθμός 1508/2019ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥZ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα – Εισηγητή, Μαρία Γκανιάτσου και…

Νόμιμη επεξεργασία πληροφοριών από ιατρικό φάκελο αντιδίκου σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του, στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάληψη επιμελείας ανηλίκων…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕE) 2016/679…