Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Ενέργειες και δικαιώματα συνδρομητή για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς Το λεγόμενο και «Μητρώο 11» (από το άρθρο 11 του…

Περίληψη Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέβαλε προς Γνωμοδότηση στην Αρχή Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden Εντούτοις, δεδομένου ότι ο κανονισμός ο οποίος προβλέπει το συγκεκριμένο μέτρο εκδόθηκε επί εσφαλμένης νομικής βάσης, το…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Ερμηνεία των άρθρων 5, 24, 32 και 82…

ΗAirbnb αποφάσισε να απαγορεύσει τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό καταλυμάτων που μισθώνονται στον ιστότοπό της, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η εταιρεία, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Άρθρα 2, 4, 6, 10 και 86 – Δεδομένα ευρισκόμενα στην κατοχή δικαστηρίου σχετικά με…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Ρυθμιστική κλαδική οργάνωση που προτείνει στα μέλη…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-755/21 P | Kočner κατά Ευρωπόλ Το υποκείμενο των δεδομένων που επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την…