Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden Εντούτοις, δεδομένου ότι ο κανονισμός ο οποίος προβλέπει το συγκεκριμένο μέτρο εκδόθηκε επί εσφαλμένης νομικής βάσης, το…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Ερμηνεία των άρθρων 5, 24, 32 και 82…

ΗAirbnb αποφάσισε να απαγορεύσει τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό καταλυμάτων που μισθώνονται στον ιστότοπό της, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η εταιρεία, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Άρθρα 2, 4, 6, 10 και 86 – Δεδομένα ευρισκόμενα στην κατοχή δικαστηρίου σχετικά με…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Ρυθμιστική κλαδική οργάνωση που προτείνει στα μέλη…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-755/21 P | Kočner κατά Ευρωπόλ Το υποκείμενο των δεδομένων που επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πρώην εργαζομένου σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιήθηκαν από την καταγγελλόμενη στοιχεία από το σύστημα για να αποδείξει ότι ο υπάλληλος χρησιμοποίησε το όχημα…

Σε περίπτωση σύμβασης μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια της Αρχής και συναίνεση του οφειλέτη, αλλά απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου…