Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Τέθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ερώτημα από πολίτη σχετικά με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος δακτυλοσκόπησης (συλλογής και επεξεργασίας δακτυλικών…

Νέοι αυστηροί κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νέα νομοθεσία για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία της…

Συνταγματική η απόλυτη κατάργηση της δυνατότητας χρηματοδότησης κομμάτων µέσω ανωνύμων δωρεών – Υποχρεωτικά επωνύμως οι δωρεές άνω των 50 ευρώ Σύμφωνη με το Σύνταγμα είναι η…

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απόφαση του Αρείου Πάγου σε υπόθεση κλοπής και αντιγραφής βίντεο με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ερωτική συνεύρεση) Αρχείο προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια των διατάξεων…

“η Αρχή κρίνει ότι η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων και πράξεων του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν…

Λευκωσία: Επιπλοκές σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα προχθεσινής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έκρινε ότι η καθολική διατήρηση των…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.145/16 Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB κατά Post-och telestyrelsen και C-698/15 Secretary of State for the Home Department κατά Tom Watson κ.λπ. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν γενική υποχρέωση…

Στην υπό κρίση υπόθεση ο Γ ζήτησε να λάβει αντίγραφα των εγγράφων ΕΔΕ που διενεργήθηκε εις βάρος αστυνομικών για τη διερεύνηση των συνθηκών χρήσης των όπλων…

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν γραπτώς τους για τη διαβίβαση των στοιχείων Στοπ στις μεθόδους εισπρακτικών εταιρειών και τραπεζών επιχειρούν να βάλουν με σειρά αποφάσεων…