Περιήγηση: Πολιτική Δικονομία

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αν η επαναλαμβανόμενη συζήτηση γίνει με διάφορη σύνθεση του δικαστηρίου, χωρίς να συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι, που να βεβαιώνονται…

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 4ο τμήμα ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως…

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ. Αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Μεταβολή της νομιμοποιητικής εξουσίας για διεξαγωγή της δίκης, η οποία επιφέρει τη βιαία…

[τακτική διαδικασία – διεκδικητική αγωγή – σώρευση αιτήματος ικανοποίησης ηθικής βλάβης από αδικοπραξία – ερημοδικία εναγομένου] Απόσπασμα: Κατά το αρ. 237 παρ. 1 “Μέσα σε ενενήντα (90)…

Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αγωγή του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλέτη από διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό της ήδη υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας. Εκδίκαση αυτής κατά τη…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από…

Με την 7/2019 απόφαση του κατά το άρθρο 99 του Συντάγματος και τον Ν. 693/1977 Ειδικού Δικαστηρίου προς εκδίκαση αγωγών κακοδικίας, κηρύχθηκε, κατόπιν κατάθεσης σχετικής δήλωσης…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 2309/2022 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Αριθμ.Έκθ.Κατ.: ./2022) Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ειρήνη Τσέπη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η…