Περιήγηση: Πολεοδομικά – αυθαίρετα

Η «κόκκινη γραμμή» για την ανάσχεση της αυθαίρετης δόμησης ίσως είναι το συντομότερο ανέκδοτο στην (πολεοδομική) ιστορία της χώρας μας. Η ιστορία των νομιμοποιήσεων ξεκινά από…

Περίπου 7.500 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς δεν έχουν ακόμη απαλλοτριωθεί. Για την απόκτησή τους εκτιμάται ότι απαιτούνται περισσότερα από…

Ένα ακίνητο-«φιλέτο» στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς αποτέλεσε το έναυσμα μιας δικαστικής διαμάχης που απασχόλησε το Εφετείο Πατρών! Το δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 157/2016 απόφασή του…

Ένα χρόνο παράταση σε όσα αυθαίρετα κτίσματα έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν οικοδομική άδεια και δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος με

Ελάφρυνση του κεντρικού κράτους μέσω της ανάθεσης της αρμοδιότητας έγκρισης των Ρυμοτοµικών Σχεδίων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4447/2016…

Αριθμός 2332/2016 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτούμενο από τους Δικαστές Αρετή Παπαδιά, Πρόεδρο Εφετών, Κανέλλα Τζαβέλλα – Δημαρά και Βασιλική Τσαμπάζη – Εισηγήτρια, Εφέτες. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του…

Χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερη από τη μισή Ελλάδα. Στα 17 χρόνια που ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών…