Περιήγηση: Πολεοδομικά – αυθαίρετα

Το Ανώτατο Δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 683/2017 που εξέδωσε τον περασμένο Μάρτιο έκανε δεκτή την προσφυγή ενός πολίτη που ζητούσε να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση…

-Με την πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας δεν ενεργείται ατομικώς αναγνώριση δικαιούχων ή υποχρέων αποζημιώσεως, αλλά προσδιορίζεται βάσει τεχνικών στοιχείων η αναλογία της συμμετοχής…