Περιήγηση: Πληροφορίες για Δικαστήρια

Με το Νόμο 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’…

Επείγουσα ανακοίνωση εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών για την κατάθεση προτάσεων στην τακτική του Πολυμελούς. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι στις 9-12-2016 ημέρα Παρασκευή λήγει η προθεσμία της…