Περιήγηση: Περιβάλλον

Τα τελευταία 60 χρόνια η παγκόσμια δασική έκταση έχει μειωθεί κατά 81,7 εκατομμύρια εκτάρια ή 817 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. Δηλαδή η μείωση…

Οι τιμές μετεωρολογικού κινδύνου τα τελευταία χρόνια σημείωσαν ιδιαίτερα επικίνδυνα επίπεδα Η κλιματική αλλαγή έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με διάφορα φαινόμενα που ταλαιπωρούν τον πλανήτη τα…

Σήμερα είναι «η ημέρα κατά την οποία η ανθρωπότητα αρχίζει να καταναλώνει περισσότερους φυσικούς πόρους και υπηρεσίες απ’ ό,τι μπορούν να αναπαράγουν τα οικοσυστήματα ανά έτος»,…

Τερματικά και εγκαταστάσεις θαλάσσιας υποστήριξης πλημμυρίζουν και μένουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα – Μετά την αρρυθμία διαρκείας που προκάλεσε η πανδημία στα λιμάνια, η…

Τα στοιχεία για τους καύσωνες, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες είναι πλέον τόσο συντριπτικά που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας σχετικά με την κλιματική κρίση. Υψηλότερες…

Η διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της χώρας μας προχωράει στο στάδιο της ένδικης διαδικασίας καθώς δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα από τις ελληνικές αρχές…