Περιήγηση: Περιβάλλον

Με το υπέρτατο χρέος προς τις επόμενες γενεές, τη διατήρηση ενός πλανήτη ικανού να συντηρήσει την ζωή και να φιλοξενήσει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων κοινωνιών, ασχολούνται…

Η διαθεσιμότητα φθηνού φυσικού αερίου, η μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η έλλειψη ευελιξίας των ανθρακικών μονάδων και η μείωση της κατανάλωσης, θέτουν τους άνθρακες…

Πιο αναγκαία από ποτέ κρίνεται πλέον η διεξοδική ενημέρωση των αγροτών από τους επιστήμονες για τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών στην Κρήτη, όπου σε ορισμένες αγροτικές…