Περιήγηση: Περιβάλλον

Τα ποτάμια μέσα στις πόλεις δεν μπορεί να είναι αυτοκινητόδρομοι, αγωγοί λυμάτων, υπόγειοι οχετοί ή εγκιβωτισμένα τσιμεντοφραγμένα, επικίνδυνα για πλημμυρικά φαινόμενα και διαμόρφωση ρυπογόνων εστιών. Μια…

Περισσότεροι από 16.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται σε αιτίες που έχουν να κάνουν με την ατμοσφαιρική μόλυνση, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού…

Τη μείωση των επιτρεπόμενων εθνικών ορίων για τις εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη έως το 2030, ενέκριναν σήμερα οι ευρωβουλευτές, υπερψηφίζοντας έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας…

Οι εταιρείες δεν μπορούν να προβάλλουν το εμπορικό απόρρητο για να μη γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος…