Περιήγηση: ΟΤΑ

Ταχύτερα η ενημερότητα για όσους ξεχρεώνουν – Ποιες κατασχέσεις μπορούν να γίνουν για όφειλες από δημοτικά τέλη, κλήσεις κ.α ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ Μια υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους δήμους για ψηφιακή…

ΔΠΚΑΛ Α302/2023 (Μονομελές) Με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 θεσπίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, στην αρμοδιότητα δε αυτών ανήκουν,…

Απόρριψη ανακοπής για την ακύρωση πράξης ταμειακής βεβαίωσης που εκδόθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας για οφειλόμενα μισθώματα, η οποία επικαλείτο ότι αυτή, ως μισθώτρια, είχε δικαίωμα…

Διαφορά Ουσίας – Αποζημίωση κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης Α 2817/2023 (Τμήμα 14ο Τριμελές)Προεδρεύων: Αναστάσιος Σάββας, Εφέτης Δ.Δ.Εισηγήτρια: Αναστασία…

Περίληψη – Δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία τροποποιήσεως ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου ύστερα από σχετικό αίτημα ιδιωτών. Συνεπώς, η παράλειψη οργάνων της…

Με μία νέα….συνθήκη έχουν αρχίσει και έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες που είχαν απλήρωτες κλήσεις σε δήμους. Όσοι λοιπόν αμέλησαν να πληρώσουν τα χρέη τους μπορεί να…