Περιήγηση: ΟΤΑ

Έως τα τέλη του Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας και έτσι οι πολίτες που έχουν εξοφλήσει τις…

Αριθμός Απόφασης 466/2019 Ανακοπή του άρθρου 73 § 1 και 2 του ΚΕΔΕ κατά της ταμειακής βεβαίωσης που εκδίδει ΟΤΑ. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων όταν η διαφορά…

Γερή καμπάνα στον Δήμο Χανίων που καλείται να πληρώσει αποζημίωση ύψους 15.000 ευρώ, όπως επιδίκασε το Πρωτοδικείο Χανίων, στην οικογένεια του παιδιού, που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία…

Την κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης σε δίκες στις οποίες διάδικος είναι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα…

Ταχύτερα η ενημερότητα για όσους ξεχρεώνουν – Ποιες κατασχέσεις μπορούν να γίνουν για όφειλες από δημοτικά τέλη, κλήσεις κ.α ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ Μια υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους δήμους για ψηφιακή…

ΔΠΚΑΛ Α302/2023 (Μονομελές) Με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 θεσπίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, στην αρμοδιότητα δε αυτών ανήκουν,…

Απόρριψη ανακοπής για την ακύρωση πράξης ταμειακής βεβαίωσης που εκδόθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας για οφειλόμενα μισθώματα, η οποία επικαλείτο ότι αυτή, ως μισθώτρια, είχε δικαίωμα…