Περιήγηση: Οικονομία

Τι δείχνει μελέτη για την περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας Μια ενδεχόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να κοστίσει στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ντροπής που δημοσιοποίησε η Eurostat Περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά ή ποσοστό 24,7% ηλικίας κάτω των 18 ετών διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού…

Στέφανος Kοτζαμάνης Αξιοσημείωτη άνοδο εμφανίζουν φέτος τα περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών σε αθροιστική βάση, χωρίς ωστόσο η βελτίωση αυτή να αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας, καθώς…