Περιήγηση: Οδήγηση – Κ.Ο.Κ.

Πληροφορίες για την αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση που το υπαίτιο αλλοδαπό όχημα είναι ανασφάλιστο Σε περίπτωση που το υπαίτιο ανασφάλιστο όχημα είναι ταξινομημένο σε χώρα του…

Περίληψη Συνεκδίκαση 4 εφέσεων. Δύο κύριες αγωγές για ζημιά από αυτοκίνητο και μία παρεμπίπτουσα αγωγή. Ορισμένο της αξίωσης τέκνου για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής εξαιτίας του…

Ειδικό σύστημα αυτόματου εντοπισμού ΙΧ αυτοκινήτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή δεν έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο ετοιμάζουν από κοινού το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η…

Μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα ώστε να δύναται να χορηγείται βεβαίωση στους ενδιαφερόμενους οδηγούς με τους βαθμούς ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο. Για τη χορήγηση…

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε λειτουργία μια σειρά από νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Αυτό αναφέρει η Κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη από τον…