Περιήγηση: Νομοθεσία

Αυτεπάγγελτοι έλεγχοι της αστυνομίας για την προστασία των κατοικίδιων ζώων και την ευζωία τους διεξάγονται τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την…

Νέα νομοθεσία που θα περιορίζει όσους έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία να εργάζονται μακριά από χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, τίθεται σε εφαρμογή στην Ελβετία. Το μέτρο αυτό…

Ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» αποτελεί ενσωμάτωση…

Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος 111(Ι) του 2018 τροποποιεί τους περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν…

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (αρ.4670/31-7-2018) ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων…

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4139 Έτος: 2013 ΦΕΚ: Α 74 20130320 Τέθηκε σε ισχύ: 20.03.2013 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ημ.Υπογραφής: 20.03.2013 Τίτλος Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Προοίμιο…