Περιήγηση: Νομοθεσία

ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αναλυτικά η διαδικασία για την αίτηση αποζημιώσεων από τους δήμους. Η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα», εκτός από τα προβλήματα στους δρόμους, προκάλεσε και την…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτείνει αρκετές βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Για την προώθηση της ανάκαμψης της…

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 207/27.10.2020) ο Νόμος 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”. Κατά την ψήφιση του νόμου υπήρξαν σημαντικές αντιρρήσεις…

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4735/2020 “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής…

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Ελεγκτές: «Καθώς η ανάγκη για τεκμηριωμένες πολιτικές καθίσταται ολοένα επιτακτικότερη, η βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της νομοθετικής διαδικασίας της…

Τι προβλέπεται για τη γνωστοποίηση, τις υποχρεώσεις των διοργανωτών, τους περιορισμούς, τη διάλυση και τις κυρώσεις Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο πολυσυζητημένος Νόμος 4703/2020 Δημόσιες…