Περιήγηση: ΜΜΕ

Περιορισμός οικονομικών κινήτρων για τη διάδοση της παραπληροφόρησης, κάλυψη νέων μεθόδων χειραγώγησης, ενδυνάμωση χρηστών και άλλα μέτρα Σήμερα η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη…

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου για το 2022 στην Ελλάδα θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στα θέματα των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ…

Αυστηρή προειδοποίηση για άμεση ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος απηύθυνε στην Ελλάδα η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα…

Αντικειμενική ευθύνη και μετόχων ή εταίρων, σε περίπτωση ιδιοκτησίας του εντύπου από νομικό πρόσωπο, και επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων μέτρων Κατατέθηκε στη…

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση (και) για το influencer marketing από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μια ενδιαφέρουσα απόφαση αναφορικά με «κεκαλυμμένες διαφήμισες» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,…

Πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθεί την ιδιοκτησία των Μέσων Ενημέρωσης χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ εγκαινίασε σήμερα η Επιτροπή. Το πρόγραμμα “Euromedia Ownership Monitor” αποτελεί ένα παρατηρητήριο…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εκδόσεις ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Εκδοτική ΑΕ, σχετικά με τη δημοσιοποίηση άρθρου σε…

Δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα η δημοσίευση στοιχείων υπό προϋποθέσεις – Η απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης. Νέα δεδομένα…