Περιήγηση: Ληξιαρχεία

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που αφορά σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια και προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών…

Δικαιολογητικά:• Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου (Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου). Σε περίπτωση που ο γάμος έχει ιερολογηθεί απαιτείται και η προσκόμιση της πνευματικής…

1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Δικαιολογητικά : – επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ,– έκθεση επίδοσης,– πιστοποιητικό της Γραμματείας…

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο όσα διαζύγια αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα…

Αριθμ. 90294 Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο. (ΦΕΚ Β 6870/29.12.2022) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:…

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πολίτη για τη μερική ικανοποίηση του δικαιώματος διόρθωσης. Ο καταγγέλλων ισχυρίσθηκε ότι υπέβαλε αίτηση προς το αρμόδιο Ληξιαρχείο, με θέμα τη διόρθωση του…

Εκούσια δικαιοδοσία – Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης – Ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου – Αλλαγή κυρίου ονόματος -. Εκούσια δικαιοδοσία – Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης – Όνομα ανήλικου τέκνου -.…