Περιήγηση: Κύπρος

Η Τουρκία εξέδωσε νέα παράνομη “Νάφτεξ” και σήμερα πραγματοποίησε άσκηση στα ανοικτά της Πάφου, παραβιάζοντας τους κανόνες δέσμευσης περιοχών εντός της θαλάσσιας περιοχής δικαιοδοσίας του Κέντρου…

Το θέμα της εξαίρεσης δικαστή σε υπόθεση πτώχευσης εξετάζει πρόσφατη απόφαση (24ηςΜαρτίου 2017) του Ανώτατου Δικαστηρίου, δικάζοντας πολιτική έφεση κατά τη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία. Aντικείμενο της έφεσης…

Αντισυνταγματικοί κρίθηκαν στην Κύπρο σύμφωνα με την από 16/3/2017 Γνωμάτευση του Ανώτατου Δικαστηρίου οι νόμοι που εισάγουν διατάξεις που επιβάλλουν την υποχρέωση για τη δήλωση και…