Περιήγηση: Κακοδικία

Με την 7/2019 απόφαση του κατά το άρθρο 99 του Συντάγματος και τον Ν. 693/1977 Ειδικού Δικαστηρίου προς εκδίκαση αγωγών κακοδικίας, κηρύχθηκε, κατόπιν κατάθεσης σχετικής δήλωσης…

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδίκασης Υποθέσεων Κακοδικίας και του Ειδικού Δικαστηρίου Επίλυσης Διαφορών. Σύνθεση…

Με την υπ’αρ.7/2019 απόφαση του κατά το άρθρο 99 του Συντάγματος και τον Ν. 693/1977 Ειδικού Δικαστηρίου προς εκδίκαση αγωγών κακοδικίας, κηρύχθηκε, κατόπιν κατάθεσης σχετικής δήλωσης…

Περίληψη της 7/2019 απόφασης του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας: Προϋποθέσεις κατάργησης δίκης σε περίπτωση παραίτησης από την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων Με την…

Η Ελένη Ράικου και ο σύζυγός της είχαν παραιτηθεί από την αγωγή, καθώς από λάθος η αγωγή τους είχε αναγνωριστικό αίτημα και όταν αυτό έγινε αντιληπτό…

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το έτος 2017 Με την 8050/2017 (ΦΕΚ 538/22.02.2017(link is external)) ο υπουργός ΔΙκαιοσύνης, κ. Σταύρος Κοντονής προχώρησε στη συγκρότηση του Ειδικού…