Περιήγηση: Ιθαγένεια

Το κράτος μέλος ιθαγένειας οφείλει να διενεργεί εκτενή εξέταση της προσωπικής καταστάσεως του υπηκόου τρίτης χώρας και να αιτιολογεί κάθε άρνηση εισόδου ή διαμονής …

Δικαστήριο ΕΕ: Το κράτος μπορεί να εξαρτά την αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής από την προϋπόθεση «φυσικής προέκτασης» της επιστροφής του πολίτη της ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π.…

Ενδοιασμούς και αντιρρήσεις προκαλεί η τακτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών- μεταξύ αυτών της Ελλάδας και της Κύπρου, να παραχωρούν δικαιώματα ιθαγένειας ή διαμονής σε επενδυτές από τρίτες…

Τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας – Προσθήκη αδειών διαμονής στους τίτλους που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση σχετικά…

Η χορήγηση διαβατηρίων από κράτη της ΕΕ σε πλούσιους από τρίτες χώρες έναντι επενδύσεων σε αυτές γίνεται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο των αιτούντων.…

Αλλαγές σε διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιθαγένειας περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναμενόταν να…

Αλλάζει στην διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών γενικότερα θέματα ιθαγένειας.…